ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Επαγγελματικό Σύστημα – WP-OI-4040

Περιγραφή

Επαγγελματικό σύστημα φίλτρανσης νερού αντίστροφης όσμωσης.

Επαγγελματικό σύστημα κατάλληλο για ξενοδοχεία και βιομηχανικά συστήματα.

  • Μεμβράνες RO (1 x 4040),
  • Παραγωγή νερού: 200 L/h
  • Πίεση Αντλίας: 3/4 CV
  • Περιστροφική αντλία: BR0800
  • Ροή Αντλίας: 800L/h
  • Διαστάσεις: 1,200mm x 250mm x 1000mm

Ένα εξαιρετικό Βιομηχανικό σύστημα της Water Purity