ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

Το φαινόμενο της διάχυσης των μορίων του νερού δια μέσου ημιπερατής μεμβράνης, από το διάλυμα της μικρότερης συγκέντρωσης προς το διάλυμα της μεγαλύτερης συγκέντρωσης λέγεται όσμωση. Στην περίπτωση της αντίστροφης όσμωσης, δημιουργούμε μια τεχνητή πίεση στην πλευρά του διαλύματος νερού και αλατιού, υποχρεώνοντάς το να περάσει από τη μεμβράνη, η οποία επιτρέπει στα μόρια του νερού να περάσουν, συγκρατώντας όμως τα μόρια του αλατιού. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι ένα «φιλτράρισμα» του αλατισμένου νερού, που αποδίδει καθαρό νερό. Τα μόρια του γλυκού νερού είναι εξαιρετικά μικρά, με αποτέλεσμα η μεμβράνη να επιτρέπει τη διέλευσή τους, σε αντίθεση με αυτά των μετάλλων, των αλάτων, των βακτηριδίων, καθώς και του 98% των ουσιών, που μολύνουν το νερό, τα οποία συγκρατούνται από την ημιπερατή μεμβράνη του συστήματος.

Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων