ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ
ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Αποσκληρυντής -WP-1354 KRAUZEN C100E 70Lt

Περιγραφή

Αποσκληρυντής -WP-1354 KRAUZEN C100E 70Lt

 

Ο αποσκληρυντής 1354 καθαρίζει το νερό από θολότητα, πολύχρωμα, σίδηρο, μαγγάνιο και οσμή, για ιδιωτικές κατοικίες. Κυρίως χρησιμοποιείται για καθαρισμό υπογείων υδάτων.

Οι αποσκληρυντές δουλεύουν με τη μέθοδο ανταλλαγής ιόντων. Το μηχάνημα περιέχει ένα μέσο ρητίνης το οποίο είναι υπεύθυνο για την διαδικασία της ιοντοανταλλαγής. Στόχος της χρήσης των αποσκληρυντών είναι η μείωση της σκληρότητας του νερού. Ένα νερό χαρακτηρίζεται σκληρό όταν περιέχει μεγάλες ποσότητες μαγνησίου και ασβεστίου.

Ο αποσκληρυντής 1354 επιτυγχάνει μείωση της σκληρότητας αυτής μέσω της αντικατάστασης ιόντων μαγνησίου και ασβεστίου με ιόντα νατρίου. Το μέσο ρητίνης είναι υπεύθυνο για την αντικατάσταση αυτή και φορτίζεται με ιόντα νατρίου από το αλάτι που προσθέτουμε τακτικά στο μηχάνημα.

Στην Water Purity Hellas φυσικά, μπορείτε να βρείτε και άλλους αποσκληρυντές.