ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

Αποσκλήρυνση είναι η μέθοδος ανταλλαγής ιόντων. Ο αποσκληρυντής περιέχει ένα μέσο ρητίνης το οποίο είναι υπεύθυνο για την διαδικασία της ιοντοανταλλαγής. Στόχος της αποσκλήρυνσης είναι η μείωση της σκληρότητας του νερού. Ένα νερό χαρακτηρίζεται σκληρό όταν περιέχει μεγάλες ποσότητες μαγνησίου και ασβεστίου. Με την αποσκλήρυνση νερού επιτυγχάνεται η μείωση της σκληρότητας αυτής μέσω της αντικατάστασης ιόντων μαγνησίου και ασβεστίου με ιόντα νατρίου. Το μέσο ρητίνης είναι υπεύθυνο για την αντικατάσταση αυτή και φορτίζεται με ιόντα νατρίου από το αλάτι που προσθέτουμε τακτικά στο μηχάνημα.

Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων