Η μεμβράνη είναι το βασικό στοιχείο για την δημιουργία της αντίστροφης όσμωσης. Χρησιμεύει στον διαχωρισμό και την αποβολή των αλάτων που υπάρχουν στο τροφοδοτούμενο νερό. Χωρίς την μεμβράνη δεν γίνεται επεξεργασία νερού αντίστροφης όσμωσης αλλά απλό φιλτράρισμα νερού. Είναι λοιπόν το κύριο εξάρτημα του συστήματος επεξεργασίας νερού για να έχουμε καθαρό πόσιμο νερό.

Παρακάτω βλέπουμε μία μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης πως λειτουργεί και πως είναι κατασκευασμένη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ .