Έχουμε ξανά αναφερθεί στο ότι το εμφιαλωμένο νερό επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον το ερώτημα είναι: Πόσο ακριβώς όμως; Μία νέα έρευνα στην Ισπανία υπολόγισε τους αριθμούς, και τα νούμερα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά.  Στη Βαρκελώνη των 1.6 εκατομμυρίων κατοίκων, το 58% καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό, έστω και κατά διαστήματα μέσα στο χρόνο. Η μελέτη εκτιμά τις επιπτώσεις αν κάθε κάτοικος έπινε αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό.

Κάτι τέτοιο θα κόστιζε επιπλέον $83.9 εκατομμύρια ετησίως, κάτι που λόγω της εξαγωγής και επεξεργασίας πρώτων υλών θα οδηγούσε στην εξαφάνιση 1.43 ειδών ζώων το χρόνο. Η καθολική χρήση εμφιαλωμένου νερού θα είχε 1.400 φορές μεγαλύτερο αντίκτυπο στα οικοσυστήματα και 3.500 φορές μεγαλύτερο κόστος σε πόρους, σε σύγκριση πάντα με το να πίνουν όλοι στην πόλη μόνο νερό βρύσης. Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική επίπτωση των εμφιαλωμένων νερών οφείλεται στα υλικά που απαιτούνται (π.χ. συσκευασία) και στην ενέργεια που χρειάζεται η παραγωγή του εμφιαλωμένου νερού σε σχέση με το νερό βρύσης.

Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη και την ασφάλεια του νερού. Ωστόσο το ρίσκο για την υγεία από το νερό βρύσης θεωρείται πολύ μικρό. Στη Βαρκελώνη, αν όλοι επέλεγαν νερό βρύσης, το προσδόκιμο ζωής θα έπεφτε μόλις κατά δύο ώρες ανά άτομο, ενώ αν το νερό βρύσης περνάει από σύστημα φιλτραρίσματος, οι επιπτώσεις είναι μηδενικές.

<<Η ποιότητα του νερού βρύσης στη Βαρκελώνη έχει αυξηθεί σημαντικά μετά από την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, αυτή η αξιοσημείωτη πρόοδος δεν αντικατοπτρίζεται από μία αύξηση στην κατανάλωση νερού βρύσης, κάτι που μπορεί να σημαίνει πως η κατανάλωση νερού εξαρτάται και από υποκειμενικούς παράγοντες, πέρα από την ποιότητα.>>

Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι η γεύση, η οσμή, το marketing των εταιριών εμφιαλώσεως και η γενικότερη έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού στο νερό βρύσης. Το οποίο οφείλεται αποκλειστικά στους αρμόδιους οργανισμούς κάθε περιοχής και στην μη διατήρηση κάποιων συγκεκριμένων επιπέδων στην ποιότητα του νερού, με αποτέλεσμα οι πολλές αυξομειώσεις στην ποιότητα να αναγκάζουν τους πολίτες να καταφεύγουν “στην σιγουριά” του εμφιαλωμένου.

Η κατανάλωση του εμφιαλωμένου νερού έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια και πρέπει να είμαστε όλοι ενήμεροι για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όχι μόνο της παραγωγής του πλαστικού αλλά και της απόρριψής του, καθώς επίσης και για την ποιότητα του νερού που τελικά καταναλώνουμε.

<<Τα αποτελέσματά μας δείχνουν πως αν λάβουμε υπόψη τόσο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσο και αυτές στην υγεία μας, το νερό της βρύσης είναι η καλύτερη επιλογή, επειδή το εμφιαλωμένο νερό παράγει ευρύτερες επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον με έμμεσο τρόπο αλλά και στην υγεία μας με πιο άμεσο τρόπο καθώς επίσης και στην οικονομία μίας κοινωνίας.>>

Πηγή: sciencedirect.com